Vzhľadom na rozširovanie poskytovaných služieb, vývoj trhu a expanziu aj do iných oblastí bolo nutné aby aj interné procesy spoločnosti prešli radikálnymi zmenami. V súčasnosti je tak spoločnosť INREST s.r.o. certifikovaná na akreditovanú spoločnosťou SGS a má platné certifikáty v oblasti ISO 9001,  ISO 14 000 a ISO 18000 a iné.

ISO 9001 SK

ISO 9001 EN

ISO 14001 SK

ISO 14001 EN

ISO 18001 SK

ISO 18001 EN

KVK Parabit

Sika š.012

Sika š.027