• image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: Continental Matador Rubber, Ltd. Púchov
  • Miesto realizácie: Púchov Slovensko
  • Rozsah prác: Rekonštrukcia  svetlíkov na halách Konfekcie a Prípravy, CBG-Dopravné Pásy.
  • Termín realizácie: 2016-2018