• image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: Di Consulting, s.r.o. Púchov
  • Miesto realizácie: Považská Bystrica Slovesnko
  • Rozsah prác: Rekonštrukcia fasády  (inštalácia špeciálnej odvetranej fasády RUUKKI TOKYO S18) a strešného plášťa
  • Termín realizácie: 2016-2017