• image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: DI Consulting, s.r.o. Púchov
  • Miesto realizácie: Považská Bystrica Slovesnko
  • Rozsah prác: Rekonštrukcia jestvujúcich strešných svetlíkov
  • Termín realizácie: 2016-2017