• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: Konštrukta Industry a.s. Trenčín
  • Miesto realizácie: Trenčín Slovensko
  • Rozsah prác: Oprava jestvujúceho strešného plášťa – Galvanizovňa
  • Termín realizácie: 2016