• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: Konštrukta Tire Tech, a.s. Trenčín
  • Miesto realizácie: Trenčín Slovensko
  • Rozsah prác: Rekonštrukcia strešných svetlíkov výrobnej haly
  • Termín realizácie: 2017/2018