• image
  • image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: MONTÁŽE Trenčín a.s.
  • Miesto realizácie: Mondi SCP a.s. Ružomberok
  • Rozsah prác: Dodávka a montáž strešného plášťa
  • Termín realizácie: 2017