• image
  • image
  • image
  • Objednávateľ: Proizol s.r.o. Bánovce nad Bebravou
  • Miesto realizácie: Považská Bystrica Slovesnko
  • Rozsah prác: Oprava jestvujúceho strešného plášťa dielní
  • Termín realizácie: 2016