• image
  • Objednávateľ: CIPI s.r.o. Ružomberok
  • Miesto realizácie: Lazany Slovensko
  • Rozsah prác: Dodávka a montáž strešného plášťa
  • Termín realizácie: 2017