Opláštenia budov

Naša spoločnosť sa zaoberá inštaláciou rôznych fasádnych systémov ako napríklad sendvičové panely od rôznych výrobcov (BRUCHA, KINGSPAN, RUUKKI, TRIMO), väčšinou sú to továrensky vyrobené panely aj s povrchovými lakoplastovanými plechmi rôznych hrúbok podľa požiadavky zákazníka alebo projektu. Ako tepelná izolácia sendvičových panelov sa používa minerálna vata alebo polystyrén. Rohy a ukončenia sú lemované lakoplastovaným plechom. Takéto sendvičové panely inštalujeme na už pripravenú oceľovú alebo inú konštrukciu. Inštalácia môže byť ma zvisle plochy budov ako aj na strechu.

Ďalším typom fasádnych systémov sú fasádne obklady  majú estetický alebo esteticko-energetický význam, t.j. zlepšiť vzhľad alebo zlepšiť výhľad spolu s energetickou úsporou. Fasádne systémy sa väčšinou inštalujú na pôvodnú budovu, do ktorého sa montuje tepelná izolácia z/bez minerálnej vaty. Na takto pripravený podklad sa montujú lakoplastované trapézové alebo sinusoidné plechy, plechové lamely, príp. panely. Lemovania a ukončenia sa montujú z lakoplastovaných plechov. Systémy od výrobcov ako RUUKKI, HOESCH, KOVPROF, DEKMETAL. CETRIS a pod.

Fasádne obklady môžu byť aj čisto metalické t.j len čisto obklad trapézovými alebo vlnovcovými plechmi na pôvodnú konštrukciu budovy inštalované za účelom modernizácie, zmeny farbenej schémy atď.